Servei de Atenció a Domicili per tu, per als teus

Ens dirigim a famílies o persones que presenten dificultats per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, a fi de restablir el seu benestar físic, psíquic i / o social mitjançant un programa individualitzat de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, contribuint a afavorir la seva permanència en el seu entorn habitual.

Dins aquesta àrea, l’atenció pot anar dirigida cap a diferents tipus de públic i amb patologies variades: demències, malalts mentals, atenció a la gent gran (acompanyament, ajudes domèstiques, ...), atendre limitacions de l’autonomia personal, cures pal·liatives, tasques de reeducació (tant en l’àmbit alimentari, com en activitats de la vida diària), disminucions físiques i psíquiques, ... .

Sempre amb una estratègia emprada per satisfer les necessitats descrites

Servei de SAD "Viu a Casa"

Tlf:628.078.246

43800 Valls, Tarragona

info@viuacasa.cat

Política de privacitat

Empresa registrada