Servei de Atenció a Domicili per tu, per als teus

<- Enrere

Filosofia

Filosofia del nostre servei de SAD


Responsabilitat Tota intervenció realitzada en el servei d’atenció domiciliari s’ha de considerar com la prestació d’un servei social des de la responsabilitat i la sinceritat, basat en el respecte a la persona i als drets humans Igualtat L’auxiliar del SAD té la responsabilitat de prestar al usuari una atenció humana, d'igualtat i qualitat, sense discriminacions injustes basades en la diferencia de gènere, edat, discapacitat, color, classe social, religió o opció política, sempre que aquestes diferències no encobreixin violència ni abús de poder. Confidencialitat L’auxiliar del SAD ha de tenir en compte els principis del dret a la intimitat, confidencialitat i ús responsable de la informació en el seu treball professional. 
Participació S’ha de motivar als usuaris perquè participin el màxim possible en el desenvolupament de les tasques proposades en el projecte individual d’intervenció, atenent a les seves característiques personals. Formació Permanent L’auxiliar de l’ajuda a domicili té el dret i el deure de formar-se de manera permanent i contínua i anar avançant, no només pel que fa a coneixements, sinó també en referencia a la qualitat de l’acció assistencial a través de la seva experiència. Això significa, un procés continu d’aprenentatge que permeti el desenvolupament de recursos personals que afavoreixin l’activitat professional. Solidaritat Professional L’auxiliar ha de mantenir una actitud activa, constructiva i solidària en el referent a la pràctica de la seva professió i la cooperació entre els professionals implicats en el desenvolupament del Servei d’Atenció a Domicili.

Servei de SAD "Viu a Casa"

Tlf:628.078.246

43800 Valls, Tarragona

info@viuacasa.cat

Política de privacitat

Empresa registrada