Servei de Atenció a Domicili per tu, per als teus

 

Els termes Atenció a domicili designen de manera genèrica un ampli ventall de serveis de suport per a persones dependents i amb incapacitats.

 

La denominació inclou des de serveis d'ajuda per a les activitats de la vida diària i tasques domèstiques que requereixen una qualificació mínima, fins a cures bàsiques.

 

Aquesta modalitat d'atenció varia també en termes de la durada dels serveis: en uns casos s'ofereixen per un breu període després d'una hospitalització, mentre que en altres es tracta de cures de llarga durada requerits a conseqüència de processos crònics invalidants.

Servei de SAD "Viu a Casa"

Tlf:628.078.246

43800 Valls, Tarragona

info@viuacasa.cat

Política de privacitat

Empresa registrada